ชบางาม-สีน้ำเงินนวลจันทร์ - สีขาว

ถังแรงดันไฟเบอร์กลาส 100ลิตรสอบถามเกี่ยวกับสินค้า

การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
ถังแรงดันรุ่น C2 Lite CAD เหมาะสำหรับ
- ระบบเพิ่มแรงดัน (Booster systems)
- ใช้เก็บกักน้ำที่มีอุณหภูมิสูง (Thermal expansion)
- ระบบชลประทาน (Irrigation system)
- การกันการกระแทกกลับของระบบน้ำ (Hydraulic hammer arresting)
จุดเด่น (Features)
- ออกแบบเป็นโดยแผ่นไดอะแฟรมชนิดคุ่ (2- diaphragm)
- โครงสร้างพิเศษ 3 ชั้น (Unique 3 piece construction)
- สามารถใช้กับน้ำดื่มได้ตามมาตรฐาน NSF standard 61,
CE/PED, WRAS, ACS, ISO 9001, Evrazes approved
- มีข้อต่อชนิดพลาสติกแข็งเป็นพิเศษ (Reinforced Plastic
Connection)
- ฐานตั้งประกอบด้วยไฟเบอร์กล๊าส แข็งแรงเป็นพิเศษที่เคลือบด้วย
Copolymer Polypropylene
- ประกอบด้วย polyurethane 2 ชั้นและเคลือบด้วย epoxy อย่างดี
- มีช่องเติมลมพร้อมฝาปิดอย่างดี
- มีการทดสอบทุกรูปแบบ
- ไม่ต้องซ่อมบำรุง 

© 2010 - 2014  siravit.com    all rights reserved.